Workshops

DESCRIERE WORKSHOP

Domeniul statisticii, sau analiza cantitativă a  datelor, este o componentă inerentă a oricărei discipline științifice. Analiza statistică a datelor este un proces crucial ce stă la baza descoperirilor științifice, a luării deciziilor bazate pe date empirice (data-driven decision-making) și a predicțiilor unor fenomene naturale, sociale, economice, psihologice, sau biologice. Câteva dintre aplicațiile statisticii în domeniile din zona economică sunt: formularea, consolidarea sau ajustarea conceptelor și modelelor teoretice, prin furnizarea dovezilor empirice; identificarea pattern-urilor / trend-urilor și predicția unor fenomene economice; formularea politicilor economice naționale; estimarea evoluției economice prin realizarea de comparații între diferite sectoare și între diferite perioade de timp, etc.

În cadrul acestui workshop ne vom concentra pe cele mai frecvent utilizate concepte și tehnici de analiză a datelor cantitative rezultate în urma studiilor de cercetare avansată. Vom consolida, prin teorie și aplicații practice, cunoștințe și abilități ce țin de:

 • Formularea întrebărilor de cercetare
 • Definirea și operaționalizarea fenomenului studiat
 • Identificarea scalelor de măsurare a variabilelor
 • Seturi de date
 • Pregătirea datelor pentru analiza statistică (preprocesare)
 • Tehnici statistice de analiză a datelor:
  • Corelații
  • Tehnici pentru compararea eșantioanelor independente
  • Tehnici pentru compararea eșantioanelor dependente
  • Regresia liniară simplă / multiplă
  • Regresia logistică.

Workshop-ul va dura în total 4 ore și se va desfășura pe parcursul a doua zile, fiecare zi constând din câte o sesiune de 2 ore. În prima sesiune ne vom axa pe aprofundarea principiilor teoretice și statistice ce stau la baza unei cercetări de înaltă calitate. Vom discuta și exemplifica aspecte precum: formularea întrebărilor de cercetare și a ipotezelor studiului; operaționalizarea conceptelor; redefinirea ipotezelor în termeni statistici; identificarea scalelor de măsurare a variabilelor; indici descriptivi (media, mediana, varianța, deviația standard); inferența statistică; testarea ipotezelor; principiile din spatele celor mai frecvent utilizate tehnici statistice.

În a doua sesiune vom aplica cunoștințele acumulate, analizând împreună seturi de date și interpretând rezultatele (output-ul) relativ la întrebările de cercetare și ipotezele formulate. Această sesiune va fi una practică, utilizând programul JASP (gratuit, download de aici:  https://jasp-stats.org/).

PRERECHIZITE

 • Instalarea programului JASP (https://jasp-stats.org/).
 • Cunoștințe matematice de bază;
 • Cunoștințe minime de statistică (ex., eșantion vs. populație; variabile; distribuția normală a datelor; media, varianța și deviația standard ale unei distribuții).

TAXA DE PARTICIPARE

Costul de participare este de 85 euro/ 410 lei pe persoană și trebuie achitat înainte cu 24 de ore de eveniment.

Plata taxei de participare se face în contul Asociației CitySide Education cu ajutorul căreia se organizează acest workshop.

Pentru plata taxei accesați acest link.

ÎNSCRIERE

Pentru înscrieri accesați acest link

CONTACT

Informații suplimentare pot fi obținute la adresa: gsmac@emanuel.ro